Koronautbruddet har ført til at hverdagen har blitt snudd på hodet. Vi er inne i en usikker periode, og vi vet ikke hvor lenge situasjonen vil være slik. Vi vil at du skal vite at UNMO jobber knallhardt for å sikre at tjenestene våre holder stand..

Mange bedrifter står ovenfor enorme utfordringer, og det er spesielt nettkapasiteten mange er bekymret for. UNMO og våre partnere har en samfunnskritisk rolle oppi det hele, og vår absolutte førsteprioritet er å opprettholde driftsstabilitet og tilgjengelighet på våre tjenester.

Business as usual

Per dags dato har vi en normal driftsituasjon på både nett og tjenester, noe vi også har hatt gjennom hele perioden. Vår moderne telearkitektur gir hver enkelt bedrift en dedikert fiberforbindelse til internettet, noe som gjør det enklere for oss å oppgradere kapasitet i tråd med behov da vi kan gjøre dette sentralt i nettet etter hvert som bruken øker. På den måten unngår vi delt kapasitet ut til hver kunde, og andre bedrifters aktivitet på nettet har ingen innvirkning.

Hvilke tiltak er iverksatt?

Her er en oversikt over tiltakene som er iverksatt:

  • Vi har innført utvidet beredskap og satt inn ekstra ressurser
  • For å holde tritt med den økte trafikkmengden oppgraderer vi nettet fortløpende, døgnet rundt. Vi opplever at arkitekturen skalerer, noe som er svært positivt.
  • For å unngå feil ved planlagte oppgraderinger holder vi endringer som ikke er relatert til feilretting og nødvendige kapasitetsutvidelser på et minimum
  • Vi ønsker å fortsette å gi flere folk bredbånd, og vil derfor opprettholde leveransene. Vi har iverksatt grundige prosedyrer for smittevern, både for montører og kunder.
  • For oss er det viktig å sikre driftsorganisasjonen videre, og vi har derfor så mange som mulig på hjemmekontor.

For UNMO og våre partnere er det viktigere enn noen gang å holde hjulene i gang. Vi følger derfor situasjonen nøye og vil iverksette tiltak etter hvert som vi ser det nødvendig.