Alle teleselskaper frykter de amerikanske gigantene som Google, Facebook, Microsoft og Apple. Bedre å samarbeide enn å forsøke det umulige: Å slå dem.

https://unmo.no/vi-leverer/cloud-campus-wi-fi/

Telenor ønsker å samarbeide

Slik har de muligens tenkt i Telenor når de nå inngår et omfattende formalisert samarbeid Med Google.

Samarbeidet med Google Cloud vil støtte Telenors digitale transformasjon og betjene kunder både nå og i fremtiden, heter det i en pressemelding.

Telenor har inngått et strategisk partnerskap med Google Cloud. Dette for å utforske nye samarbeidsområder, definere viktige strategiske initiativ og styrke Telenors digitale tjenester.

Vil utnytte Googles ekspertise

Telenor utvider og digitaliserer sine tjenester. De fortsetter dermed å være med på å modernisere telekomsektoren. Nettverket er i økende grad basert på software. Telenor vil utforske hvordan man kan utnytte både Google Clouds ekspertise i datastyring, maskinlæring, kunstig intelligens og deres infrastruktur. Hensikten er å bringe sammen komplementære teknologier til Telenors kunder og til samfunnet generelt.

Partnerskapet vil gi Telenor større fleksibilitet for å oppnå sine teknologimål. Som en del av avtalen vil selskapene arbeide sammen på flere nøkkelfelt, inkludert:

AI og maskinlæring

  • Styrke Telenors teknologiske løsninger: Begge virksomhetene har som mål å transformere og modernisere Telenors IT og nettverk. Telenor vil med dette utforske hvordan Google Clouds tjenester, sikkerhetsløsninger, globale nettverk og datasenter kan utnyttes. Begge virksomhetene vil også ha som mål å styrke kundeopplevelsen ved å bruke Google Clouds data, analyser og teknologier innenfor kunstig intelligens og maskinlæring. Samarbeidet mellom Telenor og Google Cloud vil hjelpe både kunder og bransjer med utfordringer rundt den digitale transformasjonen.
  • Øke vekstmuligheter gjennom felles go-to-market-aktiviteter: Telenor og Google Cloud vil samarbeide for å utvide tjenester. Innenfor både horisontalt og vertikalt, med felles go-to-market-aktiviteter: Med dett ønsker Telenor å skape nye, skalerbare inntektsstrømmer.
  • Felles nyskapning: Telenor og Google Cloud satse på innovasjon for å forbedre dagens og fremtidens produkter. De vil utvikle nye og moderne industrielle løsninger og tjenester, og drive kostnadseffektivitet. Dette kan inkludere nye steg innenfor virtuelle nettverk og edge computing (lokal databehandling), med fokus på Internet of Things (IoT) og 5G.
  • Levere digitale løsninger til alle: Google Cloud og Telenor vil levere digitale tjenester til alle kunder. De to organisasjonene vil komme sammen for å støtte virksomheter og hjelpe dem med den digitale transformasjonen ved å gi tilgang til support og nestegenerasjonsløsninger. Målet er å utforske utviklingen av nye løsninger, å se på hvordan virksomheter drives på en ansvarlig måte, å se på forskjellige arbeidsmåter og å styrke samfunnet rundt oss.
  • https://unmo.no/intelligent-world-2030-mat/

Vil være ledende

– I Telenor ønsker vi å være ledende på modernisering og digitalisering. Det er bakgrunnen for at vi søker samarbeid med verdens fremste teknologiselskaper. Våre kunder har klare forventninger til at Telenor skal kunne levere pålitelige kommunikasjonstjenester. Det gir oss et godt utgangspunkt for å inngå partnerskap med sikte på å utvikle nye og innovative løsninger, samtidig som vi forbedrer helhetsopplevelsen i vår eksisterende portefølje,” sier Sigve Brekke, konsernsjef i Telenor ASA.

– Vi er svært fornøyde med å kunne samarbeide med Telenor og vi har tillit til at våre selskapers samlede styrke vil fremme videre innovasjon i telekomsektoren. Vi ser frem til å bidra til at Telenor viderefører sitt arbeid med å skape innovative digitale løsninger for sine kunder med infrastruktur, industrielle løsninger og teknologisk ekspertise – basert på bransjens reneste skyløsning,” sier Thomas Kurian, CEO i Google Cloud.

https://unmo.no/vi-leverer/cloud-campus-wi-fi/