Hvordan blir fremtidens kundeservice?

Dette er ett av flere store spørsmål mange bedrifter jobber med i dag. Hvor går utviklingen i forhold til samhandling mellom analoge og digitale kanaler? Hvordan er vi rigget for å møte [...]