I 2030 vil digital transformasjon ha ført til en ny moderniseringsbølge for bedrifter. De vil bruke mer produktive maskiner, for eksempel samarbeidsroboter og autonome mobile roboter. Nye forretningsmodeller vil være mer menneskesentrerte, med økt fleksibilitet innen produksjon, logistikk og andre aktiviteter. Digitalisering vil hjelpe selskaper å flette sammen og grafisk overvåke forsyningskjedene for bedre motstandskraft i møte med dynamiske markedsmiljøer.

Spådom

Ubemannet virksomhet innen produksjon og tjenester

Å bringe ubemannet virksomhet til produksjon og tjenester og handel for å gjøre opp for mangel på arbeidskraft

Øyeblikksbilde fra fremtiden: Samarbeidsroboter

Samarbeidsroboter er en type industriell robot. De ble opprinnelig designet for å oppfylle de tilpassede og fleksible produksjonskravene til små og mellomstore bedrifter, og passe perfekt til utviklingstrendene i produksjonsindustrien. Samarbeidsroboter er egnet for jobber som folk ikke er villige til å gjøre, for eksempel svært gjentagende arbeid som sortering og pakking. Samarbeidsroboter har flere unike fordeler:

Tryggere : Samarbeidsroboter er kompakte og intelligente, og deres sofistikerte sensorer gjør at de kan stoppe på et øyeblikk.

Raskere og mer fleksibel distribusjon : Samarbeidsroboter har brukervennlig programmering, for eksempel programmering ved demonstrasjon, naturlig språkbehandling og visuell veiledning. De kan plasseres i nye stillinger når som helst, og programmering og igangkjøring kan fullføres raskt, slik at de kan begynne å jobbe veldig raskt.

Lavere totale eierkostnader (TCO) og kortere tilbakebetalingstid : Prisen og den årlige vedlikeholdskostnaden for kollaborative roboter er betydelig lavere enn tradisjonelle industriroboter.

Øyeblikksbilde fra fremtiden: Autonome mobile roboter

Autonome mobile roboter (AMR) er en viktig faktor for å hjelpe produksjonsindustrien til å bli fleksibel og intelligent. De vil omforme produksjons-, lager- og logistikkprosessene.

  • På produksjonslinjer muliggjør AMR automatisert og ubemannet logistikk. Dette inkluderer ubemannet henrettelse.
  • I lagre implementerer AMR plukking av varer-til-person, utfører intelligente plukkings-, bevegelses- og lager-i og lager-prosedyrer.
  • AMR -systemer kan utvides til et helt campus. For eksempel, når varer er losset, kan roboter automatisk flytte dem til det angitte lageret. Varer blir automatisk logget inn og ut av lagre, og varebevegelser mellom fabrikker eller lagre blir automatisk registrert.

Nye produksjonsmodeller rettet mot personlige behov

Øyeblikksbilde fra fremtiden: IKT-drevet fleksibel produksjon

Fleksibel produksjon er en avansert produksjonsmodell preget av on-demand produksjon. Det hjelper bedrifter med å bli mer fleksible og gjør dem i stand til raskt å reagere på stadig skiftende etterspørsel i markedet. I tillegg forkorter fleksibel produksjon FoU -syklusen, reduserer FoU -kostnadene og sørger for at utstyr ikke blir liggende inaktiv, samtidig som det reduserer lagerrisiko og fremskynder kapitalomsetningen.

  • Fleksibilitet i produktdesign og produksjonslinjeplanlegging : Etter å ha mottatt en ordre på en ny produktkategori, må selskapene raskt gjennomføre FoU og design, og raskt justere faktorer som produksjonslinjeutstyr, arbeidsprosedyrer, prosesser og batchstørrelse. Det er her IKT kommer inn. Simulering, modellering, VR og annen IKT -teknologi kan brukes til å simulere hele den nye produksjonsprosessen. Dette vil redusere kostnadene for utvikling av nye produkter og design, og støtte mer nøyaktige justeringskostnadsprognoser og kapasitetsframskrivninger.
  • Fleksibilitet i prosessen : I fleksibel produksjon kan selskaper designe produkter basert på kundens personlige behov, eller invitere kundene til å delta direkte i produktdesign (f.eks. Ved å bruke modulsystemer for å sette kundene i stand til å definere hvordan et produkt til slutt vil se ut). Begge modellene krever det intelligente planleggingssystemet. Systemet gjør automatiske justeringer og gir en optimal produksjonsplan basert på kjente funksjoner som fabrikkens produksjonskapasitet, ordrekompleksitet og leveringsfrister.
  • Fleksibilitet for utstyr : I fremtiden vil IKT -teknologier som visuell programmering, naturlig språkinteraksjon og actionfangst hjelpe fabrikker med å omprogrammere utstyr raskt og enkelt. Dette vil hjelpe bedrifter til raskt å møte forbrukernes etterspørsel etter fleksibel produksjon.
  • Fleksibilitet i logistikk : En av nøklene til fleksibel produksjon er modularisering, der et stort antall ferdige komponenter produseres. Dette krever automatisert IKT -teknologi for effektivt å håndtere lager og logistikk, noe som forhindrer utelatelser og andre feil i forsendelsesprosessen.

Intelligente forsyningskjeder

Spenstige og intelligente forsyningskjeder som hjelper bedrifter med å reagere på kriser

Øyeblikksbilde fra fremtiden: Visualisering av forsyningskjeden drevet av digitale teknologier

Supply chain visualisering handler om å bruke IKT -teknologi til å samle inn, overføre, lagre og analysere ordre oppover og nedstrøms, logistikk, varelager og annen relatert informasjon om forsyningskjeden og vise informasjonen grafisk. Slik visualisering kan effektivt forbedre åpenheten og kontrollerbarheten til hele forsyningskjeden og dermed redusere risikoen for forsyningskjeden kraftig.

  • Supply chain visualisering støtter sporing av materialer og utstyr i oppstrømsaktiviteter. Logistikkinformasjon vises i sanntid, og varer kan til og med spores gjennom produksjonsprosessen.
  • Med visualisering av forsyningskjeden er driftsdata for forskjellige transportbiler i logistikksystemet også tilgjengelig, og statusen til disse kjøretøyene kan vises i sanntid.
  • Et eksternt overvåkingssystem overvåker miljøet i lagre i sanntid. Dette systemet bruker forskjellige sensorer til grafisk å vise informasjon om drift og vedlikehold (O&M) som temperatur, fuktighet, støv og røyk.

Øyeblikksbilde fra fremtiden: Fra forsyningskjede til forsyningsnett

Med bruk av IKT -teknologier som cloud computing, IoT, big data og AI, vil forsyningskjeden transformere til et forsyningsnettverk. I dette nettverket har oppstrømsmaterialet som kreves av hver lenke flere alternative kilder, og de kan hentes gjennom flere ruter. Et multi-contact samarbeidende forsyningsøkosystem vil bli opprettet ved å styrke virksomheters interne og eksterne sammenkobling. Hvis en enkelt kobling mislykkes, vil det ikke resultere i lammelse over hele forsyningsnettet.