Dette er ett av flere store spørsmål mange bedrifter jobber med i dag.

Hvor går utviklingen i forhold til samhandling mellom analoge og digitale kanaler? Hvordan er vi rigget for å møte den utviklingen som kommer? Hvordan skal vi spille på lag med våre kunder slik at de ønsker å være hos oss?

Fremtidsscenarier og analyser innen kundeservice

Er du forberedt på hva som kommer? Unmo -Business Class Telecom er et norsk selskap som har spesialisert seg på analyse av og løsninger for fremtidens kundeservice. Vi samler og gjør tilgjengelig data til hjelp for å finne ”beste praksis i forhold til dagens drift”, og data som vil være til støtte i videre utvikling. Vi har et særlig fokus på å gi innsikt i den digitale transformasjon som kundesenterbransjen nå skal gjennom. Vår visjon er å bli den viktigste leverandøren av styringsdata til kundeservicebransjen. Informasjonen henter vi fra dybdeundersøkelser, panelundersøkelser med bransjeeksperter, og intervjuer med sentrale ressurs- og nøkkelpersoner med innsikt og solid operativ erfaring. Undersøkelsene gir tilgang til en innsiktsbasert kunnskap som er unik, fordi den «speiler hva som skjer på innsiden» av kundesenterbransjen.Bak Unmo står personer som har den beste innsikt i drift av kundeservice nasjonalt og internasjonalt, og som har solid erfaring i utvikling og drift av kundesentre i Norge og Norden. Vi har erfart at det er et udekket behov for mer operasjonelle kvalitative styringsdata som gir innsikt i forhold til å forbedre daglig drift og strategisk beslutninger med tanke på utvikling.

Utforsk fremtidens kundeservice med oss

Unmo har alle løsningene som gjør at din virksomhet kan løftes direkte fra utdaterte løsninger, til “enterprise” løsning innen data -og telecom løsninger. Book ett uforpliktende møte med en av våre rådgivere, så viser vi vei for din virksomhet.