Data-angrep hos Amedia

Data-angrep – kriminelle krypterte Amedias data, og satte flere av sine sentrale datasystem ut av spill.   

Cyber-hackerne la igjen et “visittkort”, med instruksjoner om hvordan betale løsepenger. Amedia har valgt å ikke åpne dialog med angriperne, og har overlatt etterforskningen til politiet. Forholdet ble anmeldt til Oslo politidistrikt tirsdag kveld 28. desember. 

Hvordan håndterer Amedia data-angrepet !

https://unmo.no/aktuelt/

Umiddelbart etter at angrepet ble oppdaget stengte vi rutinemessig all tilgang til alle servere, nettverk og interne systemer for å hindre eventuell ytterligere skade.

Tirsdag 28. desember satt Amedia krisestab, som daglig rapporterer til konsernledelsen. Krisestaben har også daglige oppdateringer med konserntillitsvalgte for å sikre de ansattes interesser.

Vi har jobbet langs to spor siden angrepet skjedde:

  1. Å kartlegge hendelsesforløpet og avklare videre trusselbilde
  2. Å få opp produksjonskapasiteten vår
UnmoNaas administrert intelligent nettverk

Hvordan sikre seg mot data-angrep

Sannsyligheten for å bli utsatt for et data-angrep er reell og økende. Motivasjonen bak et data-angrep kan være alt fra rent økonomisk (løsepengevirus) til mer spesifikke hensikter som tilgang til sensitiv informasjon eller ønske om å sette konkurrenter ut av spill.

Man kan sammenligne en hacker med en innbruddstyv, tyven velger helt klart et hus uten alarm. Det samme gjelder en hacker, de går først på et firma med dårlig beskyttelse. Et eksempel, en åpen port i en switch er nok. En hacker er som regel inne i bedriftens systemer over lengre tid, 3 til 12 mnd. er ikke uvanlig. Dette er for å se hvordan de kan gjøre mest skade.

https://unmo.no/vi-leverer/cloud-campus-wi-fi/

Data-angrep kan med forholdsvis enkle tiltak unngås. Så mye som 90% av alle data-angrep kunne vært unngått. Under har vi listet opp noen av de viktigste tingene du kan gjøre for å sikre deg.

data-angrep unngår du med sikkert IP nettverk

Unngå data-angrep med sikkert sky-nettverk

6 viktige tiltak mot data-angrep
  1. Nettverket i din bedrift er ikke sikrere en det svakeste leddet
  2. Opprett full oversikt over alle komponentene i ditt nettverk
  3. Sørg for overvåkning av IT-systemene 24/7. …
  4. Bruk tofaktorautentisering på ALT. …
  5. Sørg for sikker online backup. …
  6. Vær kritisk veldig.
  7. Sørg for at antivirusprogram er installert og hold det oppdatert
  8. Skaff deg beskyttelse mot skadelig maskinvare for alle endepunktene dine, det vil datamaskiner, mobiltelefoner, nettbrett osv.

Vi tilbyr sikkerhets-sjekk av bedriftens nettverk og komponenter.

Be om mer info under