Unmo leverer det første digitalt trådløse bygget i Telemark.

For omtrent 1-2 år siden var det ikke mulig å være 100% digitalt trådløst, men den nyutviklede teknologien Wi-Fi6 fra Huawei har gjort det mulig. Unmo leverer det første digitalt trådløse bygget i fylket. Byggherre er investeringsselskapet PanCom AS og bygget vil inneholde fem firmaer. Disse er Reklamehuset Wera, Graf Entreprenør, Maxbo Teknikk, Heimgard Bolig Og EL-Installasjon AS.

Hvorfor ha et digitalt trådløst bygg?

Den nyeste Wi-Fi teknologien, Wi-Fi6
Hovedforskjellen mellom Wi-Fi5 og Wi-Fi6 er kapasiteten til det trådløse nettverket. Tidligere har det ikke vært mulig å kjøre videomøter trådløst med stabilitet. Den nye teknologien gjør slik at man kan håndtere flere enheter samtidig, noe vi alle har lært i 2020 at er veldig viktig. Ikke nok med at man slipper de utallige kablene, kontaktene, patchpanelene – and you name it.

https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:65d9cbf9-4952-4806-9b4f-7d51f1a44cf9

Mulighet til å knytte alt sammen – Internet of Things (IoT)
Når vi snakker om flere enheter, da snakker vi om alt som er mulig å koble til internett. EairEngine (Smart Antenna) https://unmo.no/butikk/nettverk-og-datarom/huawei-airengine-5760-51-wi-fi6/ fra Huawei er prekonfigurert som standard Bluetooth, Zigbee og RFid som er protokoller som mye er brukt i IoT.

Det vil i praksis si at man kan knytte sammen eksempelvis maskiner, adgangskontroller, ventilasjoner, brann og sikring. Altså mer eller mindre alt av teknisk utstyr i et bygg. Managementet vil da kunne motta data for å sjekke temperaturer, eventuelle brannvarslinger, kontrollere hvem som er i bygget, om dører i bygget er låst og lignende. Det er altså selve managementet som leveres av produsenten, men Wi-Fi6 er bæreren for all denne data informasjonen.

IoT automatiserer prosser

Økt nettverkshastighet
Videre gjør Smart Antenna fra Huawei slik at vi kan være helt trådløse i et bygg med en latency på kun 10 ms. Det vil si at ventetiden er ekstremt kort fra tilgangspunkt til ønsket destinasjon (for eksempel pc eller mobil) og vil derfor ikke føre til pakketap i det hele tatt. I tillegg takler wi-fi6 tilgangspunkt mye høyere hastighet (opptil 10Gbps), tilgangspunktet håndterer også mange flere samtidige brukere i forhold til wi-fi5.

5G drevet roaming gir bedre dekning på flere steder
5G er hurtigere og har større kapasitet. For å oppnå et best mulig resultat med 5G drevet roaming er det viktig at det er innebygd. Her kan vi godt sammenligne med mobilnett. Når du forflytter deg med mobil vil du trenge mange baser for å ha dekning hele tiden, men like viktig er det at du ikke får brudd i samtalen når du forflytter deg fra en base til en annen. Det er det vi kaller roaming eller handover. Akkurat den samme teknologien benytter Smart Antenna, når du beveger deg fra et sted til et annet i bygget.

Alle disse punktene sammen vil føre til et mer effektivt og sømløst arbeidssted for disse bedriftene. Det er økonomisk også ettersom man sparer en hel del kabling. Løsningen er skybasert og Unmo kan levere alt fra et tilgangspunkt til flere hundre. Forutsetter kun at du har internett.

Dersom din bedrift ønsker en gratis gjennomgang av deres nåværende situasjon eller ønsker å høre mer om hva Unmo tilbyr, gjerne book et uforpliktende møte med oss her https://unmo.no/book-mote/