Med Konftel Smart Microphone kan du utvide opptaksområdet til Konftel 800 for større konferanser med opptil 20 personer i rommet. Koble til én eller to ekstra mikrofoner, avhengig av rommets størrelse. Mottaksområdet er 6 meter, og tilkoblingskabelen som følger med, er 3 meter. Konftel Smart Microphone har innebygd demping av ekko og bakgrunnsstøy gjennom OmniSound®.